Eemmeer en Gooimeer zuidoever

Admin User August 03, 2015 0 comments

Eemmeer en Gooimeer

Het Eemmeer en Gooimeer ontstonden toen in het verzoete IJsselmeer de polder Zuidelijk Flevoland werd drooggelegd (1968). Het water in het Gooimeer is een mengsel van water uit het Eemmeer (dat zijn water uit de Veluwerandmeren en de Eem krijgt) en uit het IJmeer, waarmee het in open verbinding staat.

Het Eemmeer en Gooimeer zijn belangrijk als broedgebied voor de visdief. Ook dient het als doortrek- en overwinteringsgebied voor diverse soorten vis-, waterplanten- en mosseletende watervogels.

Knelpunten Eemmeer en Gooimeer
-        Verruiging van kale open gebieden waardoor kale grondbroeders (visdief) zich niet kunnen voortplanten.

Doelstelling Natura 2000
-        Behoud huidige natuurwaarden.

Maatregelen Natura 2000
-        Onderhoud broedgebied voor de visdief (kale grondbroeder) door het regelmatig kaal maken van platen en slikken in het gebied (bij de Stichtse Brug).

Lat: 52.3055397728598
Long: 5.28579711914063

0  Comments