Gebiedsinformatie Vlakte van de Raan

Voor de monding van de Westerschelde ligt de Vlakte van de Raan, een zeegebied van 175 km2 groot. Het gebied maakt deel uit van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. De Vlakte van de Raan vormt de overgang van open zee naar de Westerschelde en bestaat uit ondiep kustwater.

Zandbanken
De Vlakte van de Raan kenmerkt zich door permanent overstroomde zandbanken die zich uitstrekken van de Westerscheldemonding tot aan de Belgische kust van Knokke-Heist. Zandbanken als deze zijn zeldzaam in heel Europa en van groot belang als leefomgeving van zeedieren.

Zeezoogdieren
In de Vlakte van de Raan leven bruinvissen, die behoren tot de walvisachtigen. Daarnaast is de Vlakte van de Raan belangrijk voor de gewone zeehond en de grijze zeehond. Zij voeden zich in het zeegebied.

Trekvissen
Ook de trekvissen fint, rivierprik en zeeprik zijn kenmerkend voor de Vlakte van de Raan. Trekvissen zwemmen heen en weer tussen zout en zoet water. Hun aanwezigheid duidt op de goede kwaliteit van de verbinding tussen de rivieren en de zee. De Vlakte van de Raan is onderdeel van hun leefgebied.

Gebruik van het gebied
Menselijke activiteit en natuur zijn van oudsher verweven met de Vlakte van de Raan. Door het gebied lopen twee belangrijke routes voor de beroepsscheepvaart: de Wielingen en het Oostgat. Daarnaast wordt in het gebied al generaties lang gevist op onder meer garnalen en platvis. Ook onder zeilers, sportvissers, duikers en andere recreanten is de Vlakte van de Raan een geliefd gebied.