14 maart opruimactie Schone Schelde

11-03-2020 2148 keer bekeken

Op zaterdag 14 maart maken honderden vrijwilligers de oevers en de stranden van de Schelde schoon. Dit doen zij door tijdens de jaarlijkse schoonmaakactie ‘Schone Schelde’ aangespoeld zwerfafval op te ruimen. Doet u mee? De actie duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Op de oevers, in de uiterwaarden en bij stuwen en sluizen ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als het zwerfafval niet wordt opgeruimd, stroomt het uiteindelijk richting zee en vergroot het de bekende plastic soep: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen. Dieren in vervuilde gebieden zien vaak niet het verschil tussen (plastic) afval en voedsel.

Samenwerken aan een schone Schelde
Vorig jaar ondertekenden 28 partijen het samenwerkingsverband Schone Schelde. Hiermee onderkennen zij dat zwerfafval een probleem is en geven zij aan samen te willen werken om het probleem in en rond de Schelde aan te pakken. Onder de ondertekenaars zijn onder anderen Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en een aantal Zeeuwse gemeenten.

Doe mee!
Op verschillende plaatsen rond de Ooster- en Westerschelde ruimen de vrijwilligers het afval op. Doordat er op veel plaatsen langs de oevers acties georganiseerd worden hoeven vrijwilligers uit Zeeland nooit ver te reizen om aan te sluiten bij de actie. Klik hier voor een overzicht van de locaties bij u in de buurt waar u zich kunt aanmelden!

Afbeelding: Schoon Zeeland

Cookie-instellingen