Gebieden

De deelgebieden

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor elk Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld. Daarin staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Elk Natura 2000-gebied heeft een voortouwnemer bij het opstellen van het beheerplan. De voortouwnemer is het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het totale proces. Rijkswaterstaat is voortouwnemer van 25 gebieden. Die zijn opgedeeld in 8 deelgebieden, klik op de kaart om meer informatie over een gebied te lezen. Of scroll naar beneden.

 

 

Een momentje...
 • EEZ

  1259 keer bekeken

  De Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) duidt het deel aan van de Noordzee, dat ligt buiten de territoriale wateren en reikt tot 370 kilometer uit de kust. In de EEZ liggen gebieden van grote natuurwaarde: de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front.

 • Noordzeekustzone

  685 keer bekeken

  Het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone omvat de hele noordelijke kuststrook: van het Noord-Hollandse Bergen tot aan de Eems boven Rottum. De Noordzeekustzone bestaat uit open zee, de zeegaten tussen de Waddeneilanden, zandbanken en platen voor de eilanden en strandvlaktes met jonge duintjes op de eilanden.

 • Waddenzee

  23 keer bekeken

  De Waddenzee is een dynamische omgeving, waarin het landschap steeds verandert door getij, stroming en wind. Hierdoor ontstaan geulen, platen, kwelders en de eilandkusten. De Waddenzee is het grootste intergetijdengebied ter wereld en staat daarnaast ook op de werelderfgoedlijst.

 • IJsselmeergebied

  595 keer bekeken

  In het IJsselmeergebied zijn zes Natura 2000-gebieden aangewezen waarvoor Rijkswaterstaat beheerplannen opstelt en uitvoert. Dit zijn Eemmeer/Gooimeer, Ketelmeer/Vossemeer, Markermeer/IJmeer, Veluwerandmeren, Zwartemeer en IJsselmeer.

 • Voordelta

  1184 keer bekeken

  In de Noordzee, voor de kust van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, ligt de Voordelta. Dit gebied is rijk aan geulen, ondieptes en zandbanken. Met een oppervlakte van 80.000 hectare en een gevarieerd bodemleven is de Voordelta een uniek leefgebied voor duizenden vissen, vogels en zeezoogdieren.

 • Deltawateren

  702 keer bekeken

  De Deltawateren zijn de grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Deze gebieden bevatten natuurwaarden die van wezenlijk belang zijn voor heel Europa en verder. Van grootschalige getijdennatuur tot zoet- en zoutwatermeren, duinen en natte graslanden.

 • Vlakte van de Raan

  1028 keer bekeken

  Voor de monding van de Westerschelde ligt de Vlakte van de Raan, een zeegebied met een oppervlakte van 175 km2. Het gebied verbindt de Voordelta met de grens met België. De Vlakte van de Raan vormt de overgang van open zee naar de Westerschelde en bestaat uit ondiep kustwater.

 • Grensmaas

  24 keer bekeken

  De Grensmaas is het vrij afstromende, onbevaarbare deel van de Maas tussen Maastricht en Roosteren. De grens tussen Vlaanderen (B) en Nederland volgt het diepste punt in de rivier. Het Natura 2000-gebied bestaat uit het zomerbed aan Nederlandse kant; de Vlaamse kant is géén Natura 2000-gebied.

  Cookie-instellingen