Gebieden

 • Deltawateren

  Bericht Deltawateren bekijken
  623 keer bekeken

  De Deltawateren zijn de grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Deze gebieden bevatten natuurwaarden die van wezenlijk belang zijn voor heel Europa en verder. Van grootschalige getijdennatuur tot zoet- en zoutwatermeren, duinen en natte graslanden.

 • EEZ

  Bericht EEZ bekijken
  883 keer bekeken

  De Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) duidt het deel aan van de Noordzee, dat ligt buiten de territoriale wateren en reikt tot 370 kilometer uit de kust. In de EEZ liggen gebieden van grote natuurwaarde: de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front.

 • IJsselmeergebied

  Bericht IJsselmeergebied bekijken
  443 keer bekeken

  In het IJsselmeergebied zijn zes Natura 2000-gebieden aangewezen waarvoor Rijkswaterstaat beheerplannen opstelt en uitvoert. Dit zijn Eemmeer/Gooimeer, Ketelmeer/Vossemeer, Markermeer/IJmeer, Veluwerandmeren, Zwartemeer en IJsselmeer.

 • Noordzeekustzone

  Bericht Noordzeekustzone bekijken
  570 keer bekeken

  Het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone omvat de hele noordelijke kuststrook: van het Noord-Hollandse Bergen tot aan de Eems boven Rottum. De Noordzeekustzone bestaat uit open zee, de zeegaten tussen de Waddeneilanden, zandbanken en platen voor de eilanden en strandvlaktes met jonge duintjes op de eilanden.

 • Vlakte van de Raan

  Bericht Vlakte van de Raan bekijken
  589 keer bekeken

  Voor de monding van de Westerschelde ligt de Vlakte van de Raan, een zeegebied met een oppervlakte van 175 km2. Het gebied verbindt de Voordelta met de grens met Belgiƫ. De Vlakte van de Raan vormt de overgang van open zee naar de Westerschelde en bestaat uit ondiep kustwater.

 • Voordelta

  Bericht Voordelta bekijken
  738 keer bekeken

  In de Noordzee, voor de kust van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, ligt de Voordelta. Dit gebied is rijk aan geulen, ondieptes en zandbanken. Met een oppervlakte van 80.000 hectare en een gevarieerd bodemleven is de Voordelta een uniek leefgebied voor duizenden vissen, vogels en zeezoogdieren.

 • Waddenzee

  Bericht Waddenzee bekijken
  3 keer bekeken

  De Waddenzee is een dynamische omgeving, waarin het landschap steeds verandert door getij, stroming en wind. Hierdoor ontstaan geulen, platen, kwelders en de eilandkusten. De Waddenzee is het grootste intergetijdengebied ter wereld en staat daarnaast ook op de werelderfgoedlijst.

Cookie-instellingen