Natura 2000 Rijkswaterstaat

Welkom op de website van de Natura 2000-beheerplannen waarvan Rijkswaterstaat voortouwnemer is. 

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor elk Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld. Daarin staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Elk Natura 2000-gebied heeft een voortouwnemer bij het opstellen van het beheerplan. Rijkswaterstaat is voortouwnemer van 24 gebieden. De voortouwnemer is het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het totale proces.

Op deze website vindt u basisinformatie over de beheerplannen waar Rijkswaterstaat voortouwnemer van is. Daarnaast zet Rijkswaterstaat dit platform in om structureel overleg te voeren met partners en belanghebbenden.

Cookie-instellingen