Waarom is de Vlakte dan de Raan aangewezen als Natura 2000-gebied?

4554 keer bekeken 0 reacties

De geselecteerde Natura 2000-gebieden zijn gebieden waar natuur aanwezig is die volgens de Europese Richtlijnen bescherming nodig heeft. De Vlakte van de Raan is aangewezen voor het habitattype ‘permanent overstroomde zandbanken van geringe diepte’. Daarnaast is het gebied aangewezen voor de volgende zeezoogdieren: de gewone zeehond, grijze zeehond, bruinvis en de trekvissen zeeprik, rivierprik en fint.

 

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen