Hoe is het eerste beheerplan voor de Vlakte van de Raan tot stand gekomen?

6565 keer bekeken 0 reacties

In het ontwerp-beheerplan hebben Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken (EZ) vastgelegd welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt daarbij is steeds geweest het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurde daarom in afstemming met alle direct betrokkenen zoals vissers, natuurorganisaties, scheepvaart, gemeenten, (vaargeul)beheerders, recreanten en relevante Vlaamse overheden.

0  reacties

Cookie-instellingen