Kom naar de wereldvismigratiedag op 21 april in Enkhuizen!

13-04-2018 5362 keer bekeken

Zaterdag 21 april 2018 viert Rijkswaterstaat wereldvismigratiedag in Enkhuizen. Iedereen is welkom tussen 11.00 en 17.00 uur bij het entreepaviljoen van het Zuiderzeemuseum (Sluisweg 1). Doe mee met de spelletjes en leer alles over vis en vismigratie in het IJsselmeergebied.

Programma

De vismigratiedag in Enkhuizen is opgezet als een kijk-en-doemarkt met activiteiten voor jong en oud. Je kunt het visspel spelen, een dijk beklimmen (springkussen), echte vissen bekijken of het IJsselmeergebied ervaren in virtual reality. Ontmoet Stella Stekelbaars en vraag haar hoe het is om als vis zon lange reis te maken en welke obstakels zij tekenkomt. Doe het sluisspel en teken het mooiste visje. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn aanwezig om alles te vertellen over de vismigratie en de versterkingswerkzaamheden aan de Houtribdijk. Tip: maak er een echt dagje uit van door het te combineren met een bezoek aan het Zuiderzeemuseum, inclusief vaartochtje met de museumveerboot over het IJsselmeer!

Vismigratie in het IJsselmeergebied

Rijkswaterstaat wil vis ruim baan geven. Hiervoor zijn we al aan de slag bij de Afsluitdijk. De volgende stap is om de Houtribdijk en andere obstakels geschikter te maken voor vismigratie. Sinds 2015 zet Rijkswaterstaat dagelijks drie van de zes kokers van de spuisluizen bij Lelystad zo lang mogelijk open voor vis. Hierdoor zwemmen er per uur meer dan 1.000 vissen per spuikoker tussen IJsselmeer en Markermeer. Deze maatregel gaan we ook doorvoeren bij Enkhuizen, net als kattenluikjes in een aantal sluisdeuren waardoor vissen ook overdag gemakkelijk heen en weer kunnen zwemmen. Verder legt Rijkswaterstaat bij de versterking van de Houtribdijk Trintelzand aan: een prachtig paai- en opgroeigebied voor vis in het Markermeer. De waterschappen nemen maatregelen door gemalen visvriendelijk te maken of vispassages aan te leggen. Rijkswaterstaat werkt mee in deze projecten en zorgt voor de kennisuitwisseling.

Wereldvismigratiedag

Dijken, dammen, stuwen en gemalen vormen een barrire voor vis die in verschillende levensstadia andere gebieden nodig heeft. Tijdens World Fish Migration Day worden er wereldwijd honderden activiteiten georganiseerd om te vieren dat vissen steeds beter hun natuurlijke trekroutes kunnen volgen. Daardoor krijgen we een meer gevarieerde visgemeenschap en een betere ecologische waterkwaliteit. Ook andere dieren zoals de zeearend en de otter profiteren hiervan.

Aanvullende informatie

Kom op de fiets! Bezoekers aan de vismigratiedag die met de auto komen, kunnen gebruikmaken van het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum (adres: Sluisweg 1, Enkhuizen, volg tijdig de borden).

Het programma en meer informatie over vismigratie is ook te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/ruimbaanvoorvis en via www.worldfishmigrationday.com (kijk bij events).

Bezoek van de vismigratiedag is gratis; aan een bezoek aan het Zuiderzeemuseum zijn kosten verbonden.

Rijkswaterstaat viert de vismigratiedag niet alleen bij de Houtribdijk maar ook bij de Afsluitdijk: https://www.deafsluitdijk.nl/21april/

Over het Zuiderzeemuseum

Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen uit dit gebied. Hier komen jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in een huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Ook is er een schepenhal vol historische boten. www.zuiderzeemuseum.nl.

 

Cookie-instellingen