Wijziging in Beheerplan Deltawateren vastgesteld

17-05-2018 3880 keer bekeken

Op 26 maart 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Wijzigingsbesluit Natura 2000 Deelbeheerplan Westerschelde & Saeftinghe vastgesteld. In het plan is regulier beheer en onderhoud van kabels en leidingen als vergunningvrije activiteit opgenomen.

TenneT BSO BV heeft beroep ingesteld tegen het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren, deelplan Westerschelde & Saeftinghe. In de lijst ‘Activiteiten Westerschelde zonder significante gevolgen en niet Nb-wet vergunningplichtig’ (Bijlage A van het beheerplan) staat ‘regulier beheer en onderhoud van kabels en leidingen’ niet genoemd. Met als gevolg dat de activiteit niet langer vergunningvrij is. In het ontwerpbeheerplan was dit wel het geval. Er is hier sprake van een omissie en daarom is een wijzigingsbesluit vastgesteld. Op 15 mei is het besluit gepubliceerd in de Staatscourant.  

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit van 16 mei tot en met 26 juni 2018. Meer informatie over hoe dit moet, is te vinden op www.platformparticipatie.nl/deltawateren.

Cookie-instellingen