Handige folder met kaart voor vaarrecreanten Westerschelde

04-07-2019 6702 keer bekeken

De Westerschelde is een drukbevaren rivier, maar heeft ook bijzondere natuur. Denk aan zeehonden en vogels. Om deze dieren en hun leefomgeving te beschermen gelden er regels en zijn bepaalde gebieden niet of deels toegankelijk. In de nieuwe folder over de Westerschelde leest u er alles over

Zeehonden zwemmen langs de boot en u ziet vogels vissen in de zee. De schorren, zandplaten, (schelp)strandjes en schaars begroeide gronden zijn enorm belangrijk voor kustbroedvogels en trekvogels. Om deze kwetsbare dieren en  hun leefomgeving te beschermen gelden er regels en zijn bepaalde gebieden niet of deels toegankelijk. 

De jachthavens en watersportverenigingen delen de folder uit aan hun leden en passanten. Er zit een praktische kaart in met daarop de niet-toegankelijke gebieden,  gebieden die deels toegankelijk zijn, of alleen een bepaalde periode en waar de kitesurfspots te vinden zijn.

De 5 regels van de Westerschelde:

  • Wees in elk natuurgebied bewust van wat wel en niet mag. Geniet op afstand van groepen zeehonden en vogels.
  • Bij laagwater zijn de platen voor de vogels en de zeehonden. Als u te dicht bij de rand van een plaat voor anker gaat, blijven de dieren weg en verliezen zij hun rustmoment.
  • De Westerschelde valt onder kustwater en hier geldt de beperking van (maximaal) twee hengels met maximaal drie haken per hengel. Voor kabeljauw geldt dat u maximaal 25 vissen of 20 kg in bezit mag hebben. U mag geen zeebaars in bezit hebben.
  • Kitesurfen is alleen toegestaan op de aangewezen kitesurflocaties.
  • Neem afval altijd mee naar huis. Zo houden we samen de natuur in Nederland mooi en schoon.

Download hier de folder en poster.

Waarom zijn er afgesloten gebieden?
De Westerschelde heeft een open verbinding met de Noordzee. Bij eb vallen slikken en platen droog. In de bodem leven veel diertjes, die een belangrijke voedsel­bron zijn voor vogels. Tientallen soorten trekvogels gebruiken de Westerschelde als overwinteringsgebied, als gebied om te ruien, als tussenstop op hun reis of om te broeden. Zo broeden blauwborsten en bruine kiekendieven op het vasteland in (riet)moerassen en in het Verdronken Land van Saeftinghe. Zeehonden rusten op de platen en zogen er hun jongen. De afgesloten gebieden zorgen voor rust. Vogels die worden verstoord, vinden niet voldoende voedsel en rust. Ook bestaat de kans dat ze hun eieren in de steek laten. De toegang tot de beschermde gebieden is daarom het hele jaar verboden, op grond van artikel 2.5, lid 3 Wet natuurbescherming. Soms zijn gebieden alleen afgesloten tijdens het broedseizoen. Welke gebieden dat zijn vindt u terug op de kaart in de folder.

Cookie-instellingen