Inventarisatie bijzondere duintypen

17-12-2019 5872 keer bekeken

Op de stranden van de Zuidwestelijke Delta komen beschermde Natura 2000 habitattypen voor zoals embryonale duinen en witte duinen. Gebieden waar deze habitattypen vrij veel voorkomen en waar een natuurlijke overgang is tussen het strand en de duinen worden door Rijkswaterstaat geïnventariseerd. In 2019 zijn deze gebieden opnieuw in kaart gebracht. Hiervan is een rapport opgesteld.

Kijk hier voor de rapportage.

 Embryonale duinen

Embryonale duinen ontstaan door opstuiving achter polletjes biestarwegras of zeeraket. Voor het ontkiemen zijn specifieke omstandigheden noodzakelijk, namelijk rottend wier dat is overdekt met een dun laagje zand. Het zogenaamde vloedmerk (het spoor dat door de vloed in zijn hoogste stand op het strand of op de oever wordt achtergelaten) is belangrijk omdat deze voedsel aan de pionierplanten levert in de vorm van organische stoffen.

Embryonale duinen is het eerste stadium van duinvorming. Het is belangrijk voor de opbouw van duinen en daarmee het kustfundament (veiligheid). Het is ook waardevol vanwege de kenmerkende planten die er voorkomen en de soorten vogels die er broeden, bijvoorbeeld de strandplevier.

Maatregelen ter bescherming

De bescherming van deze duintypen is geregeld in de Natura 2000 (N2000) beheerplannen Voordelta en Deltawateren (Westerschelde). De opgave is behoud van oppervlak en waar mogelijk uitbreiding.

Schade aan de duintypen kan ontstaan door erdoorheen te rijden, te intensieve strandschoonmaak en het plaatsen van bebouwing. Daarom zijn er maatregelen en voorwaarden tot gebruik in het beheerplan opgenomen, om de embryonale duinen te beschermen:

Langs alle stranden geldt:

  • Ontwikkelingen, zoals strandpaviljoens en slaapstrandhuisjes blijven Nb- wet vergunningplichtig
  • Geen mechanische schoonmaak in de winterperiode (oktober – april)

In gebieden met embryonale duinen en potentiegebieden:

  • Geen mechanische schoonmaak, maar handmatig schoonmaken
  • Voor alle voertuigen geldt dat ze voorbij de hoogwaterlijn (max 10  van hoogwaterlijn) moeten    rijden (het natte deel van het strand) en vanaf een strandopgang daar rechtstreeks naar toe moeten rijden.

De maatregelen en voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de strandbeheerders/gemeenten.

 

Fotografie: Anja van Ast 

Cookie-instellingen