Werkzaamheden Provincie Zeeland natuurherstel Westerschelde

11-02-2020 3744 keer bekeken

Provincie Zeeland werkt aan de versterking van de natuur van de Westerschelde. Dit voorjaar starten twee natuurherstelprojecten die hieraan bijdragen: bij Bath en bij Ossenisse.

Natuurherstelproject Bath
In februari start de uitvoering van het natuurherstelproject Bath. Hier komen acht strekdammen en een hoogwatervluchtplaats voor vogels. Een bestaande strekdam wordt hersteld en de vooroeververdediging verstevigd en opgehoogd. De strekdammen verlagen de watersnelheid van de snelstromende Westerschelde. Hierdoor krijgen zand en slib de kans om te bezinken, waardoor de bodem ophoogt en slikken kunnen ontstaan. In het slib krioelt het straks van de bodemdiertjes: een feestmaal voor vele watervogels en steltlopers. Zo worden de veenbanken bij Bath weer waardevol voor de natuur.

Natuurherstelproject Ossenisse
In april starten werkzaamheden in de Westerschelde die gaan zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de natuur ter hoogte van het dorp Ossenisse. De bestaande strekdam (de Scharrendam) wordt voor een deel verlaagd, er komen twee hoogwatervluchtplaatsen voor vogels en op termijn wordt een palenrij geplaatst op de Plaat van Ossenisse.

Provincie Zeeland organiseert op donderdag 20 februari 2020 een inloopbijeenkomst over dit project. U bent van 19.00 uur tot 21.00 uur welkom in dorpshuis Hof ter Nesse in Ossenisse.

Natuurpakket Westerschelde
Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare. De Provincie Zeeland realiseert, op verzoek van het Rijk, de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde. Meer informatie is te vinden op de website van Provincie Zeeland.

Fotografie: Anita Eijlers

Cookie-instellingen