Kitesurflocatie Grevelingendam noordzijde weer open

15-03-2020 2156 keer bekeken

De kitesurflocatie aan de noordzijde van de Grevelingendam is weer open. Kitesurfen is hier toegestaan van 15 maart tot 1 november.

De grenzen van de zone zijn aangegeven met gele boeien. Ga je hier kitesurfen, let dan goed op! Bij de inlaat van de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam liggen twee boeienlijnen, vanwege het gevaar van stroming door de spuisluis. Blijf op afstand.

In de winterperiode, van 1 november tot 15 maart, is kitesurfen op deze locatie niet toegestaan. De Grevelingen is een Natura 2000-gebied en is een belangrijk gebied voor vogels. Vele trekvogels overwinteren hier of rusten uit tijdens hun reis naar de overwinterings- en broedgebieden. In de wintermaanden is deze locatie een verblijfgebied voor de middelste zaagbek, die hier in grote aantallen voorkomt.

De kitesurflocatie aan de zuidzijde van de Grevelingendam, in de Oosterschelde, is het hele jaar toegankelijk. 

Cookie-instellingen