Broedseizoen van start: niet storen!

28-04-2020 1589 keer bekeken

Voor veel vogels is het broedseizoen van start. Onder andere de scholeksters en bontbekplevieren zoeken een rustig plekje langs nationaal park Oosterschelde. Hier maken ze hun nest. Het is belangrijk om de vogels alle rust te gunnen de komende periode en ze niet te storen tijdens het broeden.

Er is steeds minder ruimte voor kustvogels om een nestje te kunnen bouwen. Door verstoring van recreanten mislukken steeds meer broedsels. Soorten als de scholekster en bontbekplevier gaan in aantallen achteruit. De plekken waar de vogels hun nestje bouwen worden daarom afgezet met een afrastering. Daarnaast waarschuwen borden de bezoekers om niet te dicht in de buurt te komen van de nesten.

Ook is het belangrijk dat vogels een veilig heenkomen hebben bij hoog water. Dijktaluds zijn erg in trek bij grote groepen wulpen en scholeksters, die bij hoogtij komen uitrusten en wachten tot de voedselrijke zandplaten en slikken weer droog vallen. Komt u een afzetting tegen? Wandel of fiets dan een stukje om. Zo kunnen de vogels in alle rust broeden, uitrusten en voedsel zoeken.


Afbeelding: Nationaal Park Oosterschelde

Cookie-instellingen