Nieuwe uitgave brochure Voordelta met overzichtelijke kaart

15-05-2020 1784 keer bekeken

Het water voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden is een belangrijk natuurgebied. In dit gebied krijgen kwetsbare dieren en leefgebieden extra bescherming. De brochure ‘Voordelta, een bijzondere zee’ geeft lezers informatie over dit bijzondere gebied.

In de brochure zit een kaart die duidelijk laat zien waar de rustgebieden zijn. Hier zijn geen activiteiten toegestaan. Vogels die in deze rustgebieden leven hebben maar een paar uur per dag om voedsel te zoeken. De platen en slikken verdwijnen immers weer onder de golven. Daarom is het belangrijk om de vogels niet te storen. Ook leven er zeehonden in de rustgebieden. Zeehonden rusten hier uit en voeden hun pups. Zeehonden die verstoord worden raken verzwakt. 

Bodembeschermingsgebied
In de zeebodem leven talrijke dieren, die op hun beurt gegeten worden door vogels, vissen en zeehonden. Wanneer de bodem wordt omgewoeld, wat gebeurt bij sommige vismethoden, raakt het bodemleven verstoord of gaat dood. Dat heeft weer gevolgen voor alle dieren in de zee. Daarom is er een bodembeschermingsgebied ingesteld van 300 km², waar geen bodemverstorende activiteiten zijn toegestaan.

Meer weten over de Voordelta? Lees hier de volledige brochure!

Cookie-instellingen