Ontwerpbesluit Bruine Bank ter inzage

26-03-2021 1963 keer bekeken

Het ministerie van LNV wil het gebied Bruine Bank, gelegen op de Nederlandse Exclusieve Economische Zone, aanwijzen als Natura 2000-gebied. Van 24 maart 2021 tot en met 4 mei 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op het Ontwerpbesluit.

Het gebied zal worden aangewezen als Vogelrichtlijngebied voor de Dwergmeeuw (Larus minutus). Verder zal het gebied worden aangewezen voor enkele geregeld voorkomende trekvogels waarvoor het gebied van betekenis is als foerageergebied in hun trekzones: Jan-van-Gent (Morus bassanus), Grote jager (Stercorarius skua), Grote mantelmeeuw (Larus marinus), Zeekoet (Uria aalge) en de Alk (Alca torda).

Voordat het definitieve besluit wordt genomen kunnen belanghebbenden hier hun mening over geven.

Belanghebbenden kunnen van 24 maart 2021 tot en met 4 mei 2021 een zienswijze indienen. 

Meer informatie vindt u op de website www.natura2000.nl.

Cookie-instellingen