Verlenging beheerplannen Natura 2000

20-05-2021 986 keer bekeken

Rijkswaterstaat is trekker van 24 beheerplannen voor verschillende Natura 2000 gebieden in de Rijkswateren. Tussen 2022 – 2024 lopen 17 van de 24 natura 2000 beheerplannen af. Rijkswaterstaat gaat de lopende beheerplannen verlengen en gefaseerd actualiseren.

Om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen is het Europese Natura 2000-netwerk opgesteld. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Voor 24 gebieden in de rijkswateren is afgesproken dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat het voortouw heeft bij het opstellen van een beheerplan. Het opstellen van het beheerplan gebeurt in samenwerking met de omgeving en stakeholders.

Streefdatum beheerplan

 Rijkswaterstaat gaat de lopende beheerplannen verlengen en gefaseerd actualiseren. In overleg met onder andere de provincies, stemt Rijkswaterstaat per Natura 2000-gebied een streefdatum af waarop het nieuwe beheerplan in werking gaat. In veel gevallen wordt minder dan de (maximale) verlenging van 6 jaar gebruikt, met name voor die gebieden waar de ecologische urgentie hoog is.

Voorbereiding processen

Rijkswaterstaat is inmiddels bezig met de voorbereiding van de verschillende processen, die nodig zijn om te komen tot een geactualiseerd beheerplan. Zo laat Rijkswaterstaat, naast een inventarisatie van de lopende maatregelen en menselijk gebruik, ook een uitgebreide ecologische evaluatie uitvoeren. Ook  vinden er gesprekken plaats met medebevoegde gezagen, branches en belangenorganisaties.

Deze nieuwe kennis en informatie kan aanleiding vormen om, mogelijk al vooruitlopend op het nieuwe beheerplan, gesignaleerde knelpunten aan te pakken (bijvoorbeeld aanvullende monitoring of maatregelen). Op deze manier zetten we, ook gedurende de verlengingsperiode, samen met betrokken partners de volgende stappen in de bescherming en verbetering van biodiversiteit in Nederland.

Cookie-instellingen