Genieten in de Delta

28-06-2021 3189 keer bekeken

De grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant kennen bijzondere natuur en zijn daarom beschermde natuurgebieden. Ze zijn ook populair als recreatiegebieden. Om ervoor te zorgen dat de natuur en dieren beschermd blijven, gelden er regels.

De Voordelta bevat de ondiepe zee en omringende stranden voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. De Deltawateren zijn de grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. De Voordelta De Oude Maas, het Hollands Diep, het Haringvliet, de Grevelingen, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde zijn Natura-2000 gebieden.

Behoud van leefgebieden

De gebieden zijn beschermd omdat het belangrijke leefgebieden zijn voor verschillende (bedreigde) planten en diersoorten. Zo broedt de scholekster graag op de dijken rond de Oosterschelde, en pauzeert de lepelaar op de eilanden van het Veerse Meer in zijn tocht naar het zuiden. Verstoring van de dieren en de planten heeft gevolgen voor de populatie.

Maatregelen

Om te voorkomen dat recreanten de dieren verstoren, bijvoorbeeld tijdens het broeden, zijn verschillende gebieden afgesloten voor mensen. Dit kan een periode van het jaar zijn, of het hele jaar. Daarnaast gelden er vaak nog meer regels in de gebieden. In de folders over de gebieden vind je meer informatie per gebied. Let dus goed op waar je mag komen, en houd je aan de regels. Samen beschermen we de natuur in Nederland!

Cookie-instellingen