Bruine Bank nieuw Natura 2000-gebied op de Nederlandse Noordzee

23-12-2021 1926 keer bekeken

Gebied Bruine Bank is definitief aangewezen als Natura 2000-gebied voor zeevogels op de Nederlandse Noordzee. Daarmee is dit belangrijke rust- en voedselgebied voor alken, zeekoeten en nog vele andere vogelsoorten veilig gesteld voor de toekomst.

De Bruine Bank is een zandbank in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone op ongeveer 80 km ten westen van IJmuiden. Het aangewezen Natura 2000-gebied heeft een oppervlakte van 136.548 hectare, waarmee het ongeveer even groot is als het landoppervlak van de provincie Utrecht. Deze ondiepe plek in de Noordzee is rijk aan vis, bodemleven en een groot aantal zee- en kustvogels. De aanwijzing van de Bruine Bank is noodzakelijk om aan de internationale verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn.

De Bruine Bank en drie andere vogelrichtlijngebieden op de Nederlandse Noordzee (Noordzeekustzone, Voordelta en het Friese Front) maken onderdeel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Het gebied zal worden aangewezen als vogelrichtlijngebied voor de dwergmeeuw (Larus minutus). Verder zal het gebied worden aangewezen voor enkele geregeld voorkomende trekvogels, waarvoor het gebied van betekenis is als foerageergebied in hun trekzones: Jan-van-Gent (Morus bassanus), grote jager (Stercorarius skua), grote mantelmeeuw (Larus marinus), zeekoet (Uria aalge) en  alk (Alca torda).

Foto: Bureau Waardenburg

Cookie-instellingen