Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2021 gepubliceerd

18-05-2022 871 keer bekeken

De jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2021 informeert over de uitvoering van het KRW-verbeterprogramma , de PAGW-projecten en de voortgang van de Natura 2000-beheerplannen.

Schoon en gezond water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Daarom nemen de programma’s Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) maatregelen om de ecologische waterkwaliteit en de natuur in de rijkswateren te herstellen, te verbeteren en te beschermen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om aanleg, maar ook om afspraken met beheerders en gebruikers in de Natura 2000-gebieden, zoals toegangsbeperkingen gedurende het broedseizoen. Zo verbeteren we de ecologische waterkwaliteit en de natuur in en om het water. Zowel op de korte als op de lange termijn. Deze rapportage informeert over de uitvoering van het KRW-verbeterprogramma en de PAGW-projecten in het afgelopen jaar. Daarnaast informeert deze rapportage over de voortgang van de Natura 2000- beheerplannen.

Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2021: Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 & progammatische aanpak grote wateren - Rijkswaterstaat Rapportendatabank (overheid.nl)

Cookie-instellingen