Ontwerpbeheerplannen Doggersbank, Klaverbank en Friese Front ter inzage

20-06-2022 1430 keer bekeken

Van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 2022 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerpbeheerplannen van de Natura 2000-gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front.

Voor de Natura 2000-gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front zijn ontwerpbeheerplannen opgesteld, waarin voor elk gebied de voorwaarden, richtlijnen en maatregelen voor activiteiten staan beschreven. U kunt in uw zienswijze ingaan op één of meer van de ontwerpbeheerplannen. Geef in uw zienswijze duidelijk aan over welk gebied u uw zienswijze schrijft.

Voor informatie over de zienswijzenprocedure en hoe u een zienswijze kunt indienen, bezoekt u de website www.platformparticipatie.nl/Natura2000-EEZ of belt u met Directie Participatie via telefoonnummer 070 456 96 07. Hier vindt u ook alle documenten. 

Informatiebijeenkomst

U bent welkom op onze digitale informatiebijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 28 juni 2022 van 19.00 uur tot 20.30 uur. Houdt onze website in de gaten voor de link naar de bijeenkomst. Er wordt gebruik gemaakt van Teams.

Wat wordt er beschermd?

Informatie over de gebieden en welke natuurwaarden hier worden beschermd, vindt u op deze website. Bij gebiedsinformatie kunt u een informatiefilm bekijken over de Natura 2000-gebieden die ter inzage liggen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen ook stappen gezet voor de bescherming van natuur in het gebied Doggersbank. Op het Britse deel van de Doggersbank zijn vanaf heden sleepnetvisserij en baggeren niet meer toegestaan. Zie voor meer informatie het artikel van The Guardian.

Cookie-instellingen