Verlengingsbesluit Natura 2000-beheerplan Deltawateren

24-11-2022 1296 keer bekeken

Het Natura 2000-beheerplan Deltawateren is met instemming van de bevoegde gezagen per 17 november j.l. verlengd.

Het verlengingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant, voor een weergave van de officiƫle publicatie klik hier.

Met dit verlengingsbesluit wordt het vigerende beheerplan per 17 november 2022 voor 6 jaar verlengd. Het beheerplan behelst de gebieden: Grevelingen, Haringvliet, Hollands Diep, Oosterschelde, Oude Maas, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe. Momenteel is gestart met de evaluatie van het beheerplan en aansluitend zal een nieuw beheerplan worden opgesteld. Het is onze ambitie om het nieuwe beheerplan in minder dan 6 jaar op te leveren. In november hebben een drietal stakeholdersbijeenkomsten plaatsgevonden om het proces van de verlenging en het opstellen van het nieuwe beheerplan toe te lichten. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten klik hier.

Cookie-instellingen