Informatiebijeenkomst Nieuwe Natura 2000-beheerplannen Waddenzee & Noordzeekustzone

30-11-2022 2214 keer bekeken

Op 24 oktober heeft de informatiebijeenkomst voor de nieuwe Natura 2000 beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone plaatsgevonden. ​​​​​​​

Het doel van de bijeenkomst was om alle betrokkenen en stakeholders te informeren over de verlenging van de beheerplannen en ook om het proces richting de nieuwe beheerplannen toe te lichten. Ook werd er een inkijk gegeven in de stand van zaken van de proces evaluatie en de ecologische evaluatie.

Tijdens de bijeenkomst waren verschillende overheden en kennis- en natuurorganisaties aanwezig maar ook ondernemers uit het Waddengebied. Alle partijen kregen de kans om vragen te stellen over de evaluatie en over het proces richting de nieuwe beheerplannen.

De ecologische evaluatie wordt in het voorjaar opgeleverd. De opbrengsten zullen worden besproken tijdens een soortgelijke bijeenkomst. Na oplevering van de evaluatie begint het proces van de totstandkoming van de nieuwe beheerplannen en zullen gesprekken met de verschillende stakeholders plaatsvinden. Meer informatie over het beheerplanproces kunt u hier vinden. 

Heeft u de bijeenkomst gemist? Klik hier voor de presentatie.

Voor meer informatie, neem contact op met:
omN2000wz@rws.nl

Cookie-instellingen