Beschermende maatregelen in drie natuurgebieden op de Noordzee

16-02-2023 1301 keer bekeken

Drie natuurgebieden op de Nederlandse Noordzee zijn vanaf 8 maart 2023 gesloten voor bodemberoerende visserij. Het gaat om de onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie beschermde gebieden Friese Front en Centrale Oestergronden en het Habitatrichtlijngebied Klaverbank.

Cookie-instellingen