Strandbroeders op Groene Strand Ameland beter beschermd

11-04-2023 1543 keer bekeken

Op het Groene Strand van Ameland broeden zeldzame en kwetsbare vogels. Om deze strandbroeders beter te beschermen, zetten we tijdens het broedseizoen, van 1 april tot half augustus, een gedeelte van het Groene Strand af met bordjes.

We vragen alle bezoekers op dit deel van het strand rekening te houden met deze vogels. Het doel van deze maatregel is dat er de komende jaren meer jonge vogels uitvliegen. Een klein gedeelte van het strand is daarom tot half augustus niet toegankelijk.

 

Zeldzame en kwetsbare vogelsoorten op Ameland

Strandbroeders zijn vogels die het strand uitkiezen om er hun nest te maken en jongen groot te brengen. Op Ameland zijn het vooral de bontbekplevier, de strandplevier en de dwergstern. Ze behoren tot de zeldzaamste en kwetsbaarste broedvogels van ons land. Het zijn kleine vogels, die aangepast zijn aan het leven op het strand.

Het Groene Strand van Ameland is vooral belangrijk voor de strandplevier. Op dit moment zijn er nog maar enkele tientallen broedparen in het Waddengebied. Ameland is veruit het populairst als broedlocatie. Natuurcentrum Ameland voert in opdracht van Rijkswaterstaat de bescherming uit en monitort de ontwikkeling.

 

Onopvallende nesten op het strand

Bescherming is dus belangrijk, maar elk jaar worden nesten van strandbroeders verstoord. De nesten van de vogels zijn niet meer dan een kuiltje in het zand. Ze vallen dus niet op, waardoor mensen er zo op kunnen stappen. Ook loslopende honden zorgen voor verstoring.

In het verleden werden vooral de nesten beschermd wanneer ze ontdekt waren. Vanaf 2023 is het leefgebied van de strandbroeders beter beschermd tijdens het broedseizoen door de tijdelijke gebiedssluiting. Dat is niet alleen goed voor vogels, maar ook voor enkele bijzondere planten.

 

Werkzaamheden zandsuppletie Ameland

Voor het kustonderhoud van Ameland wordt van mei tot en met augustus 2023 op de westkust een zandsuppletie uitgevoerd. Hierbij wordt extra zand op het strand aangebracht. Bij deze werkzaamheden houdt de aannemer rekening met de strandbroeders en kwetsbare broedplekken.

Cookie-instellingen