Ontwerpbeheerplan Natura 2000 Grensmaas ter inzage

31-08-2023 870 keer bekeken

Van woensdag 30 augustus tot en met dinsdag 10 oktober 2023 kan iedereen reageren op het Natura 2000-ontwerpbeheerplan voor de Grensmaas.

Inhoud en doelen van het project
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De gebieden liggen binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Natura 2000 is de hoeksteen van het beleid van de Europese Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit. De Grensmaas is aangewezen als een van die natuurgebieden.
Doel is het in stand houden of verbeteren van het leefgebied van de rivierprik, de rivierdonderpad, de zalm en de bever. Qua habitattypen gaat het om beken en rivieren met waterplanten, ruigten en zomen, vochtige alluviale bossen en slikkige rivieroevers. Deze keuze is Europees vastgelegd.

Binnen het rivierengebied neemt de Grensmaas, die in Limburg tussen Maastricht en Wessem de grens met België vormt, een bijzondere positie in omdat deze het karakter heeft van een grindrivier.

Reageren
Om dit gebied te kunnen beschermen zal een beheerplan worden vastgesteld. Voordat dit plan kan worden vastgesteld, wordt nu een ontwerpbeheerplan ter inzage gelegd. Ieder die wil, kan daarop reageren. Voor informatie over de zienswijzenprocedure en hoe u een zienswijze kunt indienen, bezoekt u de website www.platformparticipatie.nl/grensmaas Hier vindt u ook alle documenten.

Inzien van papieren documenten

De papieren documenten liggen van woensdag 30 augustus 2023 tot en met dinsdag 10 oktober 2023 ter inzage op de volgende locaties:

Instantie                                                         Locatie                                                 Telefoon

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat                                      Rijnstraat 8, Den Haag                           070 456 9607

Rijkswaterstaat                                    Avenue Ceramique 125, Maastricht   088 797 4150

Provincie Limburg                               Limburglaan 10, Maastricht                 043 389 9999

 

Cookie-instellingen