Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied in najaar 2016 gepresenteerd

18-02-2016 2990 keer bekeken

Het IJsselmeergebied is één van de grootste natuur- én recreatiegebieden van Nederland. Wonen, werken en recreëren gaan hier hand in hand. Om ook in de toekomst de natuur te beschermen en het gebruik en beleven samen te laten gaan wordt een beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied geschreven.

Het IJsselmeergebied is één van de grootste natuur- én recreatiegebieden van Nederland. Wonen, werken en recreëren gaan hier hand in hand. Om ook in de toekomst de natuur te beschermen en het gebruik en beleven samen te laten gaan wordt een beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied geschreven. In dit plan, een gezamenlijk product van de provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht, het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat staat welke maatregelen er nodig zijn om de natuur in stand te houden of te versterken, terwijl economische activiteiten die nu al in het gebied plaatsvinden kunnen doorgaan.

Achter de schermen zetten we nu de laatste puntjes op de 'i' in het ontwerp- beheerplan. Het is de bedoeling dat we dit ontwerp-plan in het najaar van 2016 presenteren. Dan kan iedereen het plan inzien en erop reageren. Hiervoor organiseren we verschillende bijeenkomsten. Via deze website, de websites van de provincies en advertenties in kranten worden de informatiebijeenkomsten aangekondigd. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Cookie-instellingen