Start maatregelen voor verbetering leefgebied Zwarte Meer

21-03-2016 2077 keer bekeken

Met het project ‘Roerdomp in het riet – A better LIFE for Bittern’ werken de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten samen aan het herstel van het leefgebied voor zeldzame rietvogels als roerdomp en grote karekiet.

De komende drie jaar verbeteren ze samen 300 hectare rietland door plaggen, maaien en het graven van slenken en poelen. Deze Kader Richtlijn Water maatregel draagt bij aan de Natura 2000 doelen in het Zwarte Meer (o.a. door verbetering van de leefomgeving van roerdomp en grote karekiet).

Tegelijkertijd legt Rijkswaterstaat dit jaar in het Zwarte Meer en Ketelmeer ondiepe zones aan ter verbetering van de visstand.

Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl/nieuws/start-rietherstel-voor-moerasvogels-in-zwarte-meer

Cookie-instellingen