Persbericht Informatieavonden Ontwerp Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied

16-06-2016 2329 keer bekeken

Rijkswaterstaat organiseert deze maand informatieavonden over het Ontwerp Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied in de regio. Het Ontwerp Beheerplan gaat in het najaar ter visie.

IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied is één van de grootste natuur- én recreatiegebieden van Nederland. Wonen, werken en recreëren gaan hier hand in hand. Om ook in de toekomst de natuur te beschermen en het gebruik en beleven samen te laten gaan wordt een beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied geschreven. In dit plan, een gezamenlijk product van de provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht, het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat staat welke maatregelen er nodig zijn om de natuur in stand te houden of te versterken, terwijl economische activiteiten die nu al in het gebied plaatsvinden kunnen doorgaan.

Informatieavonden

Tijdens de bijeenkomsten informeert Rijkswaterstaat u graag over de functie en werking van het beheerplan en de procedure om te laten weten wat u van het plan vindt. Op deze informatiebijeenkomsten is het niet mogelijk om een zienswijze in te dienen. In het najaar volgen nog 3 informatieavonden waar wel zienswijzen ingediend kunnen worden. Het ontwerpplan is bijna gereed en gaat in het najaar ter visie. Rijkswaterstaat vindt het echter belangrijk om u nu alvast te informeren over het beheerplan.

Wilt u meer informatie over het Ontwerp Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied, vragen stellen of met deskundigen in gesprek? Kom dan langs op een van de informatieavonden die we organiseren in de regio.

De informatieavonden beginnen om 17.30 uur en duren tot 20.30 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom op de volgende locaties:

·         Donderdag 16 juni:  Zuiderzeemuseum, Wierdijk 12 (Peperhuis) in Enkhuizen
·         Vrijdag 17 juni: Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 in Lelystad
·         Maandag 20 juni: Van der Valk, Leuvenumseweg 7 in Harderwijk
·         Donderdag 23 juni: De Leuke Hanze Stad, IJsseldijk 12 in Kampen
·         Woensdag 29 juni: Het Nautisch Kwartier, Mastspoor 1 in Huizen
·         Donderdag 30 juni: Iselmar, Plattedijk 16 in Lemmer

Tijdens deze informatieavonden is er ook gelegenheid om met vertegenwoordigers van de projecten Luwtemaatregelen Hoornse Hop, Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied en Versterking Houtribdijk in gesprek te gaan (laatst genoemde alleen 16 en 17 juni zie ook http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2016/06/informatieavonden-versterking-houtribdijk.aspx).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project op www.rwsnatura2000.nl/Gebieden/IJsselmeergebied
Vragen kunt u stellen via email natura2000ijsselmeergebied@rws.nl of via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 – 8002.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Cookie-instellingen