Bestuurlijk akkoord Beheerplan Deltawateren

15-11-2016 3976 keer bekeken

Alle bevoegd gezagpartijen hebben het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren ondertekend! Hiermee is het beheerplan definitief. Vrijdag 18 november wordt de vaststelling van het beheerplan bekendgemaakt in de Staatscourant.

In de zomer van 2015 heeft het Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren ter visie gelegen. Hierop hebben ruim honderd particulieren, organisaties en verenigingen een zienswijze ingediend. Een reactie op de zienswijzen is verwerkt in de Nota van Antwoord. Sommige zienswijzen hebben geleid tot een wijziging van het beheerplan. Vanaf 18 november tot en met 30 december 2016 liggen het definitieve beheerplan en de Nota van Antwoord ter inzage op diverse locaties in het gebied en zijn de stukken te downloaden via www.platformparticipatie.nl/deltawateren.

Beroep aantekenen
Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben uitgebracht, kunnen van 19 november tot en met 30 december 2016, beroep instellen tegen het beheerplan. Zij ontvangen hierover bericht.

Cookie-instellingen