Platte oesters planten zich voort!

22-12-2016 4161 keer bekeken

In maart 2016 begonnen ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds aan een proef om mosselbanken en oesterriffen in de Voordelta te laten terugkeren. Daarvoor zijn bij de Hinderplaat en de Brouwersdam schelpdieren op de bodem geplaatst. De eerste resultaten zijn binnen.

De proefopstellingen worden intensief gemonitord. De kennis die met deze en volgende proeven wordt opgedaan, draagt bij aan de terugkeer van schelpdierbanken. Herstel van mossel- en oesterbanken voor de kust is belangrijk om het leven onder water weer te laten floreren. Het was de eerste keer dat op de Noordzee in de praktijk werd bekeken hoe de oorspronkelijke mosselbanken en oesterriffen kunnen worden hersteld.

Resultaten
De resultaten van fase 1 van het onderzoek zijn inmiddels beschikbaar. In hoofdlijnen: de mosselen en oesters bij locatie Hinderplaat doen het slecht, vermoedelijk vanwege de ongewoon hoge afvoer van zoet water door de Haringvlietsluizen afgelopen half jaar. Forse stroming en het relatief lage zoutgehalte hebben waarschijnlijk gemaakt dat de platte oesters niet meer leven en de mosselen nauwelijks broedval laten zien. De proefopstelling bij de Brouwersdam doet het daarentegen erg goed. Zowel de mosselen als de platte oesters laten broedval zien. Onderzoek naar in het water aanwezige larven, toont aan dat het hier tijdens vooronderzoek aangetroffen platte oesterrif, zelf larven produceert en dus niet (meer) afhankelijk is van oesterlarven uit het Grevelingenmeer.

Fase 2
Inmiddels werkt het projectteam hard aan de opzet van fase 2 van het onderzoek, dat in januari 2017 van start moet gaan. ‘Herstel Schelpdierbanken’ loopt tot en met 2018 onder de koepel van het Droomfondsproject Haringvliet (haringvliet.nu). Meer informatie over de proeven met schelpdierbanken vind je hier.
 

Cookie-instellingen