Toegangsbeperking in Deltawateren

22-12-2016 3003 keer bekeken

Tegelijk met het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren zijn de regels rondom de toegang tot de Deltawateren gepubliceerd in de Staatscourant. Dit zijn de zogenaamde Toegangsbeperkingsbesluiten (TBB's). Reageren op het definitieve beheerplan en op de TBB's kan nog tot eind van het jaar.

In de TBB's staat beschreven welke activiteiten op welke locaties niet zijn toegestaan en welke uitzonderingen er gelden. Soms gaat het ook om bepaalde periodes of bepaalde uren van de dag dat activiteiten niet uitgevoerd mogen worden. Zo is wandelen op gemarkeerde routes op de Slikken van Flakkee-noord toegestaan tussen zonsopkomst en zonsondergang. En mag de Hompelvoet (Grevelingen) worden betreden tussen 16 augustus en 16 maart. De regels en uitzonderingen zijn terug te vinden in de besluiten tot de beperking van de toegankelijkheid van de Natura 2000-gebieden van de staatssecretaris van Economische Zaken. Deze besluiten zijn op 18 november bekendgemaakt in de Staatscourant. Ze zijn ook op deze website te vinden onder documenten van gebied Deltawateren. Vorig jaar hebben de concepten van de TBB's ter inzage gelegen bij het ontwerpbeheerplan.

Deze regels zijn opgesteld zodat vogels en zeehonden ongestoord kunnen broeden, eten en rusten.

Reageren
Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten een bezwaarschrift indienen bij Economische Zaken. Dit kan nog tot 30 december. Meer informatie hierover is te vinden in de alinea 'bezwaar' in de TBB's.

Cookie-instellingen