Natura 2000-ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied hernieuwd ter inzage

23-12-2016 4228 keer bekeken

Het ontwerpbeheerplan Natura 2000 van het IJsselmeergebied ligt hernieuwd ter inzage van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017. In deze periode kan een ieder, in plaats van alleen belanghebbenden, zijn mening geven over de plannen door een zienswijze in te dienen.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Deze plannen beschrijven welke maatregelen er de komende 6 jaren genomen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) heeft dit ontwerpbeheerplan opgesteld, in overleg met de andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van de beheerplannen zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken.

Inzagelocaties en informatiebijeenkomsten

In het IJsselmeergebied het Natura 2000 ontwerpbeheerplan ligt in bovengenoemde periode voor zes gebieden ter inzage op onderstaande locaties:

  • Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad
  • Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle
  • Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden
  • Provinciehuis Gelderland, Eusebiusplein 1a te Arnhem
  • Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem
  • Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Koningskade 4 te Den Haag

Kijk voor informatie en het beheerplan op Platform Participatie (zoek onder projecten naar IJsselmeergebied) of op deze website.

Naast de reeds in Harderwijk en in Hoorn verzorgde informatiebijeenkomsten wordt er nog een informatiebijeenkomst over het ontwerpbeheerplan verzorgd. Tijdens deze informatiebijeenkomst kunt u vragen stellen aan deskundigen van Rijkswaterstaat en de provincies. De informatiebijeenkomst vindt van 18.00 uur tot 21.00 uur plaats en is zonder afspraak te bezoeken. De bijeenkomst wordt gehouden op:

  • Donderdag 5 januari 2017, Sporthotel Iselmar, Plattedijk 16, Lemmer

Meer informatie

Meer informatie over het ontwerpbeheerplan en de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen staat op de website Platform Participatie.

Cookie-instellingen