Bekijk de video’s van inspraakavonden ontwerpbeheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied

06-02-2017 7017 keer bekeken

Het ontwerpbeheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied lag tot en met 1 februari jl. ter inzage. Tijdens de inzageperiode zijn drie inspraakavonden georganiseerd. De avonden in Harderwijk en vooral Lemmer trokken veel geïnteresseerden.

Op de inspraakavonden waren korte informatieve films te zien, die u hier kunt terugvinden.

Wat gebeurt hierna?

Alle ingediende zienswijzen worden verzameld en bekeken. De reacties op de zienswijzen worden verwerkt in een Nota van Antwoord. In deze Nota komt een overzicht van de ingediende zienswijzen met de antwoorden van het verantwoordelijke bevoegd gezag. Ook staat hier in op welke manier de zienswijzen zijn opgenomen in het definitieve beheerplan of de reden waarom ze niet kunnen worden meegenomen.

Cookie-instellingen