Beroepen tegen Beheerplan Deltawateren

13-02-2017 2662 keer bekeken

Eind 2016 lag het Beheerplan Deltawateren ter inzage. Negen partijen hebben een beroepsschrift ingediend. Inmiddels is Rijkswaterstaat gestart met de behandeling van de beroepen. En met het uitvoeren van de maatregelen. Want ook al is het beheerplan nog niet onherroepelijk, het is al wel van kracht.

De beroepen gaan onder andere over verstoringsafstanden, het gebruik van het gebied, bepalingen en voorwaarden. De Raad van State geeft aan wanneer er een zitting komt. Doorgaans vindt een zitting een halfjaar tot een jaar na sluiting van de beroepstermijn plaats. Maar het kan ook sneller. Hierdoor is het lastig aan te geven hoe lang de beroepsprocedure gaat duren. Niet alle beroepen hoeven overigens in behandeling te worden genomen, bijvoorbeeld omdat ze niet ontvankelijk zijn.

Toegangsbeperkingsbesluiten
Tegelijk met het definitieve beheerplan heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) de Toegangsbeperkingsbesluiten (TBB) Deltawateren gepubliceerd. Deze besluiten regelen juridisch de afsluiting van gebieden en specifiek het gebruik van gebieden, zoals kitesurfen. Bezwaren tegen afsluitingen moeten in beroep tegen het TBB worden aangevoerd. Ook dit is gebeurd. De bezwaren gingen onder andere over het gebruik van drones. Het ministerie van EZ pakt dit verder op.

Cookie-instellingen