Sleutelen aan de natuur

14-03-2017 7227 keer bekeken

De zon staat stralend aan de hemel als we inschepen aan boord van museumschip MS Friesland. In Enkhuizen verdringen honderden vogelaars zich met goed gevulde rugtassen voor het beste plaatsje op een van de 3 dekken die het schip kent.

Er wordt van alles uit de rugtas getoverd: Lenzen worden op indrukwekkende camera’s geschroefd, verrekijkers omgehangen en statieven uitgeschoven.

De jaarlijkse boottocht van FOGOL kan beginnen, zij zijn er klaar voor! FOGOL, opgericht in 2009, is een bedrijf dat als doelstelling heeft de natuur op een positieve manier bij een grote groep mensen onder de aandacht te brengen. Dit keer voert de tocht over ‘het blauwe hart van Nederland’ waarbij vogeleiland De Kreupel, beheerd door RWS, centraal staat. Op dit eiland bevindt zich elk jaar een grote kolonie aalscholvers maar ook bontbekplevier en zwarte stern vinden hier hun rust om te broeden en voedsel. Wanneer we bij het volgeleiland varen vertelt Jan van der Winden (vrijwilligersgroep de Kreupel) over het onderzoek op het eiland. Ook boswachter Leon Kelder van Staatsbosbeheer vertelt over het eiland en wat we daar zien.

Aan boord is behalve het ‘vogels kijken’ een programma met diverse lezingen en pitches. De lezingen worden verzorgd door Mennobart van Eerden (RWS) over Oevers in de breedte en Roel Doef (RWS) die ingaat op Oevers verbinden met voor- en achteroevers.

De 3 pitches worden gegeven door Chris Bakker, Hoofd Natuurkwaliteit It Fryske Gea: Natuurlijke oevers van het IJsselmeer – ontwikkelingen aan de Friese Kust, Ron Stoltz, Marker Wadden-Natuurmonumenten: Van eiland naar Archipel en Ruud Cuperus (MN): Met het beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied kan iedereen van de natuur blijven genieten, mens en dier.

Ruud Cuperus, projectmanager Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied, vertelt als voortouwnemer en grootste beheerder namens de 9 bevoegde gezagen in het gebied (6 provincies en 3 ministeries) dat het niet goed gaat met de doelen die voor de deelgebieden zijn gesteld. Er is onvoldoende voedsel, rust en kwaliteit van habitat. Daarom zijn in het beheerplan maatregelen opgenomen die er voor moeten zorgen dat kwetsbare natuur en herstel van de rietkwaliteit mogelijk zijn zodat de aantallen en diversiteit van (water)vogels terugkomen in het gebied.

Dit vraagt samenwerking van iedereen, ook recreanten en beheerders. Soms moet een gebied tijdelijk of definitief worden gesloten om de doelen te bereiken. De Gedragscode voor het IJsselmeergebied kan helpen om gebieden (gedeeltelijk) weer te openen. Ruud: ‘Experimenteren met het sluiten en beperkt openzetten van Natura 2000 gebieden voor recreatie is eigenlijk sleutelen aan de natuur.’ Terwijl hij dit zei overhandigde hij symbolisch een grote sleutel aan Flos Fleischer van Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart, met de HISWA initiator van de Gedragscode, waarmee hij aangaf dat niet alleen de beheerders maar ook de recreanten invloed hebben op het slagen van het Beheerplan. ‘Daarom heb jij niet alleen een sleutel maar ook wij hebben er een. Overleg en samenwerking is de sleutel tot het succes!’

Ruud Cuperus en Flos Fleischer met de sleutels voor de samenwerking

Ruud Cuperus en Flos Fleischer met de sleutels voor de samenwerking

Flos nam de sleutel in ontvangst en sprak zich uit voor deze goede samenwerking en op het succes. ‘Samen sterk voor een rijk IJsselmeer!’ aldus Flos Fleischer.

De procedure voor het Beheerplan loopt tot eind dit jaar. Zo kan in 2018 het plan in werking treden.

 

Cookie-instellingen