Extra maatregelen voor rust vogels

23-03-2017 4037 keer bekeken

De Slikken van Voorne vormen een klein waddengebied voor de kust van Oostvoorne. Hier zijn zomer en winter duizenden vogels op zoek naar voedsel en rust. Vanaf 15 maart, het begin van het broedseizoen, heeft het Zuid-Hollands Landschap er extra maatregelen genomen om de vogels meer rust te geven.

De schelpen en zandbanken die zich de laatste jaren op de Slikken van Voorne hebben gevormd blijken belangrijke plekken voor broedvogels te zijn. Boswachter Jan Alewijn Dijkhuizen: "De Slikken van Voorne zijn prachtig, je kunt er volop genieten! Wat we zien is dat de vogels die op dit soort zandbanken broeden erg kwetsbaar zijn. De eieren worden in een kuiltje gelegd en zijn zo platgetrapt. In overleg met Vogelbescherming Nederland en de vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne hebben we daarom besloten de reeds bestaande begrenzing van het vogelrustgebied beter aan te geven."

Hoogwatervluchtplaats
Met deze maatregelen hoopt het Zuid-Hollands Landschap dat vooral plevieren en andere kleine steltlopers er gaan broeden. Tegelijkertijd krijgen ook andere vogels meer rust om hun voedsel bij elkaar te zoeken. "Wanneer je bij hoog water langs de Slikken van Voorne loopt, zie je dat de zandbanken die nog droog liggen, de zogenaamde hoogwatervluchtplaats, vol zitten met scholeksters, meeuwen, strandlopers en soms ook groepen lepelaars. Ook voor deze vogels is de rust van groot belang."

200 meter draad
De maatregelen die zijn uitgevoerd zijn niet zo ingrijpend maar hopelijk wel effectief voor dit unieke Natura 2000-gebied. Jan Alewijn: "Tussen de bestaande palenrij is nu een draad van meer dan 200 meter gespannen en op de twee zandbanken is een informatiepaneeltje geplaatst. We hopen dat hierdoor voor de bezoekers duidelijker is  waar de vogels wat extra rust nodig hebben en dat je daar dus niet mag lopen".

Wandelen en vogels kijken
De Slikken van Voorne zijn te bereiken via de Strandweg in Oostvoorne. Vanaf het strand is het gebied prachtig te overzien, evenals vanuit de vogelkijkhut op de Noordzeeboulevard op de Maasvlakte. Zelf eens een kijkje nemen in dit gebied? Er is volop wandelgelegenheid vanuit bezoekerscentrum Tenellaplas of vanaf de Strandweg in Oostvoorne.

Cookie-instellingen