Niet aanmeren in afgesloten Natura 2000 gebieden in de Randmeren

03-07-2017 6237 keer bekeken

Rijkswaterstaat, de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de politie roepen bootbezitters op om niet aan te meren op afgesloten gebieden in de Randmeren.

Het is niet toegestaan deze gebieden te betreden om de kwetsbare natuur en vogelsoorten die hier leven, te beschermen. Bij vaarsurveillance worden regelmatig toch mensen op de eilanden aangetroffen. Een boete kan oplopen tot €340.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de eilandjes De Snörre en Kraggenoog liggend in het Zwarte Meer. Recreatie kan de dieren storen en de natuur schade toebrengen. Bijna het hele IJsselmeergebied is aangemerkt als Natura 2000 gebied. Om de natuur te beschermen zijn kwetsbare gebieden, waaronder de bovengenoemde eilandjes, afgesloten. Aanleiding voor deze oproep is de toename van het aantal bootbezitters dat toch aanmeert in gebieden waar dat niet is toegestaan. Om de rust in deze gebieden te bewaken wordt er komende periode extra gecontroleerd.

Toename overtredingen

Afgelopen periode zijn tijdens vaarsurveillance door bovengenoemde organisaties op de Randmeren regelmatig mensen aangetroffen op plaatsen binnen het Natura 2000 gebied die zijn afgesloten voor publiek. De afgesloten gebieden zijn met gele tonnen met een rood-wit-rood topteken, zichtbaar afgesloten. Het doel hiervan is het beschermen van dier en natuur. Door toch rondom deze gebieden te varen dan wel er aan te meren begaan bootbezitters een overtreding. De boete voor het negeren van de betonning (markering) kan zelfs oplopen tot €340,-.  De afgesloten gebieden worden onder andere aangeven op 1810 kaarten van de Hydrografische Dienst (Ministerie van Defensie).

Instandhouding Natura 2000 gebieden

Er zijn eilanden in de Randmeren waar men wel aan mag meren met een boot. Echter op bepaalde eilanden, waaronder De Snörre en Kraggenoog, is dit niet toegestaan. Deze eilanden zijn aangelegd om de natuur en vooral bepaalde vogelsoorten te beschermen. Uit een recent gehouden vogelinventarisatie van natuurmonumenten/Sovon blijkt dat er veel verschillende vogelsoorten op deze eilanden leven. Het gaat dan om: de zeldzame grote karekiet, de roerdomp, visdief, kluut, kokmeeuw, zwartkop meeuw en de kleine mantelmeeuw. Door het afsluiten van bepaalde gebieden voor publiek hebben de vogels een rustige plaats om te broeden en kunnen ze in alle rust naar eten te zoeken.

Het IJsselmeergebied kent veel water. Daar moeten we zeker van genieten want het is heerlijk vertoeven op het water. Dit geldt niet alleen voor mensen maar ook voor dieren. Om de natuur en dieren rust en ruimte te bieden zijn er gebieden aangesteld die verboden zijn voor publiek. Daarom de oproep om deze gebieden met rust te laten. Let goed op de markeringen op het water want er is zichtbaar aangegeven waar aanleggen dan wel varen niet is toegestaan. Zo draagt u bij aan het behouden van de natuurgebieden en de dieren die daar leven.

Convenant Vaartoezicht Randmeren

Verschillende partijen werken al jaren samen bij het toezicht op de Randmeren. De afspraken over het gezamenlijk vaartoezicht op de Randmeren zijn recent vastgelegd in het Convenant Vaartoezicht Randmeren. Politie Midden Nederland, Politie Oost Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) hebben dit convenant ondertekend. Elke instantie behoudt zijn eigen specifieke taken maar regelmatig wordt er gezamenlijk toezicht gehouden.

Cookie-instellingen