Definitief beheerplan Natura 2000 ijsselmeergebied begin 2018 ter visie

11-12-2017 6032 keer bekeken

Begin dit jaar lag het Ontwerp-beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied ter visie. Er zijn circa 70 zienswijzen binnen gekomen op het Ontwerpplan. De zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Antwoord. De verwachting is nu dat begin 2018 het definitieve beheerplan ter visie komt.

Begin dit jaar lag het ontwerp-beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied ter visie. Er zijn circa 70 zienswijzen binnen gekomen op het ontwerpplan. De zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Antwoord. Het definitieve beheerplan inclusief de Nota van Antwoord zijn inmiddels ambtelijk vastgesteld door de provincies, het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Voordat het definitieve beheerplan ter visie gelegd kan worden moeten de provincies bestuurlijk ook instemmen met het beheerplan (9 delen) en de Nota van Antwoord en zal ook de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het plan vaststellen (ondertekenen). Het Beheerplan gaat vanaf dat moment direct in uitvoering. Inschatting is dat het Beheerplan Natura2000 IJsselmeergebied begin 2018 ter visie wordt gelegd, tegelijkertijd volgt er een publicatie in de staatscourant.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de vrijstellingen van de vergunningplicht beroep aantekenen. De reactietermijn van de beroepsfase is 6 weken, gerekend vanaf de dag van de publicatie van het plan in de Staatscourant.

Cookie-instellingen