Goed nieuws voor het Grevelingenmeer

08-03-2018 3211 keer bekeken

De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) stellen 75 miljoen euro extra beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit, het onderwaterleven en de natuur van het Grevelingenmeer.

Door een doorlaat te maken in de Brouwersdam, wordt het water doorlopend ververst en kan de natuur zich herstellen. Nadat de Grevelingen in de jaren zeventig volledig werd afgesloten van de Noordzee is het natuurlijke ecosysteem aangetast en bevat het water te weinig zuurstof voor vissen, planten en ander onderwaterleven. Er zijn sindsdien projecten geweest om de waterkwaliteit te verbeteren, maar die bleken nog onvoldoende. Door deze nieuwe ingreep en aanvullende maatregelen, zoals het ophogen van zandbanken voor broedvogels, wordt het ecosysteem weer hersteld.

Ministers bezoeken Grevelingenmeer
Beide ministers bezoeken vandaag, donderdag 8 maart, het Grevelingenmeer om zich door betrokkenen in de regio te laten informeren over het werk dat op stapel staat. Met de provincie wordt onderzocht of het deels openen van de Brouwersdam gecombineerd kan worden met een getijdecentrale die elektriciteit opwekt door eb en vloed.

Aanpak waterkwaliteit en natuur
Het kabinet heeft 275 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak van waterkwaliteit en natuur in Nederland. Meer informatie vindt u hier

Cookie-instellingen