Minister van LNV wijzigt aanwijzingsbesluiten Natura 2000

15-03-2018 2439 keer bekeken

In 100 Natura 2000-gebieden worden aanwezige habitattypen en soorten toegevoegd aan de aanwijzingsbesluiten.

Dit is op 5 maart 2018 bekendgemaakt in de Staatscourant. De inspraakperiode is gestart op 9 maart. Tot en met 19 april 2018 is het mogelijk om als belanghebbende een zienswijze naar voren te brengen. Op deze pagina vindt u het ontwerpbesluit met de Nota van toelichting en de procedurewijzer voor het indienen van zienswijzen. De verwachting is dat de wijzigingen in oktober 2018 in werking treden. Vanaf het moment dat het aanwijzingsbesluit definitief is, worden projecten ook aan de nieuwe Natura 2000-doelen getoetst.

In totaal gaat het om ruim 300 wijzigingen. Het gaat onder andere om de bever in het Haringvliet, witte duinen en de bruinvis in de Voordelta en de grote en kleine modderkruiper in het Hollands Diep. Een volledige lijst zit bij het ontwerpbesluit. Het wijzigingsbesluit heeft geen betrekking op de grenzen van de gebieden en op vogels.

Foto: Claude Robillard 

 

 

 

Cookie-instellingen