Bollen van de Ooster en Middelplaat vanaf 1 april ruimer toegankelijk

28-03-2018 8562 keer bekeken

Op 1 april gaat het zomerregime in voor de rustgebieden Bollen van de Ooster en de Middelplaat. Van 1 april tot 1 november zijn de rustgebieden kleiner. Gele, kunststof tonnen geven de grens van het rustgebieden op het water aan.

De Bollen van de Ooster, een zandplaat voor de Brouwersdam en de kust van Goeree-Overflakkee, is een belangrijke plek voor zeehonden om te rusten en jongen groot te brengen. Het is ook een foerageer-, rust- en ruigebied voor de zwarte zee-eend en de grote stern. Om de rust te garanderen, is de zandplaat het hele jaar gesloten. Kanoën en wind- en golfsurfen zijn in het noordoostelijke deel wel toegestaan. Het rustgebied is in de zomerperiode (1 april - 1 november) kleiner dan in de winterperiode (1 november – 1 april). Duikeenden, waaronder de zwarte zee-eend, bevinden zich in de zomer in minder grote aantallen dicht onder de kust of vertrekken naar noordelijke streken. Hierdoor volstaat een kleiner rustgebied voor deze vogels en is er meer ruimte voor menselijke activiteiten. Vissers, schepen en recreanten kunnen hierdoor gedurende zeven maanden in een ruimer gebied terecht.

Het rustgebied Middelplaat is een belangrijk leefgebied voor vogels die vis eten, zoals de roodkeelduiker, de fuut, de kuifduiker en de middelste zaagbek. Om deze vogels rust en ruimte te geven om te leven en voedsel te vinden, zijn activiteiten in het Brouwershavense Gat, de geul onder de plaat, tussen 1 november en 1 april niet toegestaan. In de zomer is het gebied ruimer toegankelijk.

Cookie-instellingen